RC STEENVERSTEVIGER (Art.: 20600)

RC Steenversteviger is een kleurloze vloeistof voor het verharden van verweerde materialen, in het bijzonder voor verpoederende stenen bijv.: baksteen, schraal voegwerk,- kiezel-, klei- en kalkgebonden zandsteen, beton en baksteen. Versterkt zwakke voegen.

RC Steenversteviger is een 75% geconcentreerde oplossing van Ethylsilicaat opgelost in een solvent.
Met de volgende uitstekende eigenschappen:
  • Duurzame behandeling.
  • Zeer grote indringing in het gesteente.
  • Zeer hoge doeltreffendheid.
  • Wijzigt het aspect van de steen niet.
  • Be├»nvloedt niet of nauwelijks de dampdoorlaatbaarheid.
  • Bescherming tegen stof.
RC STEENVERSTEVIGER